Fördjupa dig i PROIBS®

Informationen på denna sida är avsedd för hälso och sjukvårdspersonal

 

PROIBS är en certifierad medicinteknisk produkt för behandling av IBS. PROIBS innehåller växtextraktet AVH200® som har dokumenterad effekt på IBS – framförallt på smärtan, obehagen och känslan av uppblåsthet. Effekten har bland annat dokumenterats i en placebostudie på IBS-patienter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Produkten

PROIBS är en medicinteknisk produkt i form av ett kristallint pulver förpackat i portionsförpackningar. Pulvret blandas med vatten och ger en dryck med citronsmak som intas en till två gånger per dag – morgon och kväll. Den första portionen dricks lämpligen på morgonen innan frukost. Varje förpackning innehåller 30 portionsförpackningar.

 

Utöver AVH200 innehåller PROIBS ingredienser som tillför vitaminer och ger drycken smak och färg. Som sötning används fruktos. PROIBS tillverkas enligt läkemedelsstandard i GMP-certifierad anläggning.

PROIBS®, pulver som blandas till dryck med citrussmak, är en certifierad medicinteknisk produkt (CE 0481). PROIBS® innehåller växtextrakt AVH200® och används för lindring av IBS-symtom såsom; uppblåsthet, buksmärta, gaser, diarré och förstoppning.

Tag 1–2 påsar dagligen. Från 13 år. Vid graviditet, amning, diabetes eller långvariga besvär med magen rådfråga läkare före användning. Läs instruktionerna noggrant före användning. Distributör Nordic Drugs AB. www.nordicdrugs.se.  2024 06.

AVH200®

Aloe Barbadensis Mill är en växt som finns i subtropiskt klimat. Växtens olika delar innehåller en komplex sammansättning av bland annat olika polysaccharider, glykoproteiner och växtsteroler. Aloe Barbadensis Mill har använts som livsmedel i flera tusen år och idag återfinns den bland annat i drycker och olika kosttillskott. AVH200 är ett extrakt från en viss del av växtens blad som preparerats för att ta bort vatten och eliminera ämnen med känd negativ inverkan på mag-tarmkanalen, och därmed också problematiken vid IBS.

Effects of Aloe barbadensis Mill. extract (AVH200s) on humanbloodT cell activity in vitro.B. Ahluwalia et al. / Journal of Ethnopharmacology 179 (2016) 301–309

Randomiserad placebostudie vid Sahlgrenska sjukhuset.

AVH200® har genomgått en kontrollerad randomiserad placebostudie på IBS-patienter vid Sahlgrenska sjukhuset. Deltagarna randomiserades att komplettera sin kost med AVH200 två gånger dagligen eller matchande placebo under 4 veckor. Effekten på magtarmsymtom värderades löpande under perioden med IBS Severity Scoring System (IBSSSS) och en fråga om de upplevt tillfredsställande lindring av sina mag-tarm-symtom. Studien inkluderade även oroanal transit-tid (OATT) samt Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale för värdering av ångest och depression.

 

Besvären hos personer med diagnostiserad IBS förbättrades klart hos dem som fick AVH200 jämfört med placebo-gruppen. Främst såg man reducering på smärta och känslan av uppblåsthet. OATT påverkades inte av behandlingen och ingen effekt sågs på ångest eller depression. AVH200 tolererades väl av patienterna och inga biverkningar noterades. Alla deltagare utom fem (fyra i placebogruppen och en i AVH200-gruppen) fullföljde kostbehandlingen.

 

Slutsatsen var att AVH200 är ett lovande alternativ för patienter med IBS och ytterligare studier genomförs nu för att bland annat utreda vilka av IBS-patienterna som har störst nytta av AVH200. Vi samarbetar idag med forskare vid Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet för att få ökad kunskap om AVH200 för behandling av IBS.

 

A Pilot Study of the Effect of Aloe barbadensis Mill. Extract (AVH200®) in Patients with Irritable Bowel Syndrome: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Størsrud et al. / J Gastrointestin Liver Dis, September 2015 Vol. 24 No 3: 275-280

 

PROIBS innehåller samma mängd AVH200 som användes i studien.

Kompletterande studier

Ahluwalia B, Magnusson MK, Böhn L, Störsrud S, Larsson F, Öhman L, Simrén M. Aloe barbadensis Mill. extract improves symptoms in IBS patients with diarrhoea: post hoc analysis of two randomized double-blind controlled studies. Therap Adv Gastroenterol. 2021 Oct 8;14:17562848211048133. doi: 10.1177/17562848211048133. PMID: 34646359; PMCID: PMC8504273.

Ahluwalia B, Magnusson MK, Böhn L, Störsrud S, Larsson F, Savolainen O, Ross A, Simrén M, Öhman L. Randomized clinical trial: Effects of Aloe barbadensis Mill. extract on symptoms, fecal microbiota and fecal metabolite profiles in patients with irritable bowel syndrome. Neurogastroenterol Motil. 2020 Aug;32(8):e13860. doi: 10.1111/nmo.13860. Epub 2020 Apr 20. PMID: 32314514.

Jobbar du inom vården?

Jobbar du inom vården och är intresserad av studierna kopplade till produkten? Då kan du kontakta oss.

Köp PROIBS hos

Läs om våra andra produkter från Nordic Drugs