Allt du behöver veta om IBS

PROIBS®, pulver som blandas till dryck med citrussmak, är en certifierad medicinteknisk produkt (CE 0481). PROIBS® innehåller växtextrakt AVH200® och används för lindring av IBS-symtom såsom; uppblåsthet, buksmärta, gaser, diarré och förstoppning.

Tag 1–2 påsar dagligen. Från 13 år. Vid graviditet, amning, diabetes eller långvariga besvär med magen rådfråga läkare före användning. Läs instruktionerna noggrant före användning. Distributör Nordic Drugs AB. www.nordicdrugs.se.  2024 06.

Vad är IBS?

IBS (irritable bowel syndrome) eller Colon irritabile är en av världens vanligaste sjukdomar. Hela 15-20% av Sveriges befolkning har återkommande besvär och ont i magen som kan kopplas till diagnosen IBS. Sjukdomen är något vanligare hos kvinnor än män och debuterar normalt innan 40 års ålder. IBS drabbar ofta unga aktiva personer och kallas ibland för stressmage eller ballongmage. Trots att sjukdomen är så vanlig saknas både kunskap och effektiv behandling för sjukdomen.

 

Orolig mage, förstoppning, diarré, tarmbesvär?

Vanliga symtom för IBS är oregelbunden tarmfunktion med diarré, omväxlande diarré och förstoppning, magknip och buksmärtor. Många patienter känner också utspändhet eller uppkördhet i magen och besväras av gaser. Därför kallas IBS ibland för ballongmage. För många som drabbas av IBS har sjukdomen en starkt negativ inverkan på vardagen. Återkommande magknip och hastiga toalettbesök skapar oro och upplevs ofta som ett hinder i vardagen. Läs mer om vanliga symptom vid IBS.

Orsaker till IBS

Man har länge känt till att psykologiska faktorer har betydelse för IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomsförloppet. IBS har därför länge klassats som en psykosomatisk sjukdom men forskningen har på senare tid visat att huvudorsaken inte är psykologiska faktorer utan att det snarare handlar om fysiologiska störningar, som inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem.

Är IBS ärftligt?

IBS besvär har länge setts som relaterade till livsstil och ibland även kallats för stressmage. Varför man får dessa problem med IBS har varit oklart, men senare forskning visar på att det kan finnas en fysiologisk förklaring. En fråga många ställer sig – är IBS ärftligt?

Det finns det som tyder på en ärftlighet; alltså ett genetiskt samband vid IBS. Forskare har kommit fram till resultat som visar på att det finns en ärftlighet vid IBS.

En publicerad studie från 2009 1), där bland annat Karolinska institutet och Sahlgrenska sjukhuset deltog, visar att IBS också delvis kan bero på ärftliga faktorer. Det finns även fler publikationer som pekar åt samma håll. Bland annat en studie från Lund/Region Skåne från 2014 2) Risk of irritable bowel syndrome in first-degree, second-degree and third-degree relatives of affected individuals: a nationwide family study in Sweden.

Vill du läsa mer om IBS och ärftlighet?

Är IBS farligt?

IBS är inte farligt. Eftersom att vissa symptom kan likna symtom man kan få vid andra mag- tarmsjukdomar, är det viktigt att få en diagnos fastställd av läkare. Detta så att man kan utesluta annan eventuell allvarlig sjukdom. IBS symtomen kan ibland vara mycket svåra och besvärliga, men leder inte till att man utvecklar cancer eller annan mag-tarmsjuk dom. Läs mer om vad IBS är på alltomibs.se

Är IBS en kronisk sjukdom?

IBS (Irritable Bowel Syndrome eller colon irritabile) innebär att du ofta har ont i magen eller problem med avföringen. IBS är kroniskt men symptomen kan komma och gå i perioder. Det är en väldigt vanlig och ofarlig sjukdom som brukar börja i ung vuxen ålder.

IBS och diagnos

På grund av att man inte fullt känner till orsaken till varför vissa drabbas av IBS finns heller inget enkelt sätt för läkaren att ställa diagnos.

För att ställa diagnosen som i sjukvårdens diagnoskodspråk kallas K58.0 eller K58.9 (IBS med eller utan diarré) använder man istället ett antal kriterier som patientens besvär ska uppfylla. Läkaren ska också kunna utesluta andra allvarligare orsaker till besvären.

Hur ska jag äta vid IBS?

IBS handlar mycket om helheten och att magen krånglar beror sällan bara på maten. Det är inte bara vad du äter som påverkar symtomen utan också hur och när du äter. Andra faktorer som kan påverka din IBS är oro, stress, hormoner, att du håller dig från att gå på toaletten, hur du sover, om du är glad eller ledsen och hur du hanterar problem i allmänhet.

 

Några tips:

Regelbundna rutiner – lagom mängd fiber till varje måltid, drick tillräckligt och regelbunden motion.
Regelbundna matvanor – gärna frukost, lunch och middag samt också 1–3 mellanmål varje dag.
Frukt & fibrer – ett alltför stort intag av frukt bör undvikas. Alltför mycket fiber kan också trigga symtom.

Mat vid IBS – fler tips och råd

Behandling av IBS och orolig mage

Idag finns ingen effektiv behandling av IBS utan man försöker istället lindra de olika symtomen. De som ofta får förstoppning, gaser eller diarréer kan få viss hjälp av preparat som påverkar något eller några av dessa symtom.

Vanligen får patienterna också prova att justera sin kost för att se om vissa födoämnen förvärrar symtomen. Genom att utesluta dessa kan symtomen eventuellt lindras. Ett ökat fiberintag provas ofta men kan också ge ökade problem. Läs mer om kostbehandlingen FODMAP.

Att behandla IBS med probiotika har också prövats men det finns ännu inga belägg för att sådan behandling är effektiv. Även olika terapiformer som till exempel IBS-skolor, avslappning, hypnos och kognitiv beteendeterapi har prövats med viss framgång eftersom oro och stress anses kunna förvärra symtomen.

Avsaknaden av effektiv behandling har gjort att många patienter med IBS är utelämnade till att testa en mängd olika preparat och prova sig fram med förändringar i sin kosthållning genom att experimentera med att undvika olika födoämnen. För många kan dock problemen till och med förvärras när de börjar experimentera med olika fiberprodukter med ökad gasbildning, uppsvälldhet och smärtor som följd. Inte sällan behövs en kombination av kost, behandling, motion och förändrade rutiner för att komma tillrätta med besvären.

En läkare eller dietist kan ställa diagnos och ge råd och förslag på behandling av dina besvär.

Bra att veta om IBS

Vanliga symtom på IBS och orolig mage

 • Magknip, magont eller magsmärtor som går över när man tömmer tarmen
 • Oregelbunden tarmfunktion eller orolig mage, med förstoppning och/eller diarré
 • Bullrig och gasig mage
 • Uppblåsthet och/eller uppkördhet
 • Uppsvullen och spänd mage, så kallad ballongmage

En vanlig åkomma med många namn

IBS (irritable bowel syndrome) har fått många olika beteckningar som på ett mer eller mindre bra sätt beskriver problemen. Här är några av dem:

 • Colon irritabile eller colon irritable
 • Irriterad kolon eller irriterad mage
 • Irritabel tjocktarm eller irriterad tjocktarm
 • Ballongmage
 • Tarmkatarr
 • Funktionella tarmbesvär
 • Stressmage
 • Oregelbunden mag- och tarmfunktion
 • Nervös mage
 • Orolig mage eller orolig tarm
 • Känslig mage eller känslig tarm

Skilj IBS från andra sjukdomar

Det är viktigt att skilja IBS från allvarligare mag-/tarmåkommor. Kontakta alltid vården omedelbart om dina magproblem uppfyller något av följande:

 • uppstår efter 45 års ålder och du inte haft de problemen tidigare
 • om du går ner i vikt snabbt
 • om du tappar aptit och ork
 • om diarrébesvären fortsätter under lång tid
 • om du blöder från tarmen (blod och slem i avföringen)

Har du frågor kan du alltid kontakta sjukvårdsrådgivning, telefonnummer 1177, för att få råd.

 

1) Störsrud S, Midenfjord I, Lindh A, Ringström G, Agerforz P, Wallin J, Jerlstad P, Simrén M. Gastroenterology 2009; 136(5): A-533.

2) Waehrens R, Ohlsson H, Sundquist J, Sundquist K, Zöller B. Risk of irritable bowel syndrome in first-degree, second-degree and third-degree relatives of affected individuals: a nationwide family study in Sweden. Gut. 2015 Feb;64(2):215-21. doi: 10.1136/gutjnl-2013-305705. Epub 2014 Apr 2. PMID: 24694578.

* www.alltomibs.se

Köp PROIBS hos

Läs om våra andra produkter från Nordic Drugs